Tin công nghệ - Blog Fama

Thiết Kế CTA Trong Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp
Tháng Tám 15, 2019

Thiết Kế CTA Trong Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp

CTA trong thiết kế website là nút kêu gọi hành động, yếu tố cực kỳ quan trọng trong thiết kế website. Fama chia sẻ kinh nghiệm tạo một button CTA tạo nhiều tương tác tốt cho website doanh nghiệp

SVG Illustration