Tin công nghệ - Blog Fama

Chọn màu sắc tối ưu cho website
Tháng Tám 14, 2019

Chọn màu sắc tối ưu cho website

Màu sắc của trang web sẽ thể hiện rõ phương hướng kinh doanh, và định hướng khách hàng? Fama gợi ý đến bạn các màu sắc thường được sử dụng trên website, giải đáp câu hỏi nên chọn màu nào cho website?

SVG Illustration